inici / altres serveis

Posicionament en Buscadors

El posicionament natural en buscadors consisteix en aplicar una sèrie de tècniques per tal d'optimitzar la pàgina web i així aconseguir que aquesta aparegui en les primeres posicions de cerca dels principals buscadors. Estar ben posicionat implica més visites de qualitat a la nostra pàgina web.

Per tal de realitzar una bona campanya de posicionament seguirem els següents passos:

  • . Auditoria inicial de la pàgina web
  • . Estudi dels criteris de cerca i paraules clau
  • . Optimització de la pàgina web
  • . Alta manual en buscadors i directoris
  • . Informe final

 

Campanyes de Publicitat

Una altre manera de posicionar-se en els buscadors son les campanyes de publicitat. La campanya publicitaria més important del moment és la de Google amb Adwords. Adwords és un sistema de Cost Per Clic(CPL), on l'anunciant només paga quan un client clica en l'anunci, independentment del nombre de vegades que aquest apareix. Adwords ofereix més possibilitats de publicitat, però sempre seguint la mateixa filosofia de publicitat de pagament.

Per tal de realitzar una bona campanya de posicionament amb adwords seguirem els següents passos:

  • . Auditoria inicial de la pàgina web
  • . Alta en el servei
  • . Estudi criteris de cerca
  • . Creació de campanyes
  • . Enviament d'informes

 

Comunity Mannager

Al dia d'avui quasi té la mateixa importància tenir una pàgina web que tenir presència en les principals xarxes socials. Adosweb t'ajudarà a tenir presència en les xarxes socials més importants del moment, actualitzant els seus continguts, personalitzant les seves imatges adaptant-les a la teva imatge coorporativa, fidalitzant clients, etc.

 

Altres Serveis

 

 

Fotografia

 

 

Servei d'Impressió

 

 

Il·lustració

 

 

Traducció